Prelegenci

prof. dr hab. Krzysztof Diks


Krzysztof Diks – profesor nauk matematycznych, informatyk.

Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów.

Wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki UW.

W latach 2016 2021 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Popularyzator informatyki i wychowawca wielu pokoleń informatyków.

Opiekun i nauczyciel akademickich medalistów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym.

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (informatyka). Doktoryzował się i habilitował (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).

W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pełnił funkcję kierownika utworzonej przez siebie Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. uczelnia nosiła nazwę – Wyższa Szkoła Biznesu) w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką nowoczesnej edukacji, głównie z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych. W swoich pracach koncentruje się na analizowaniu i przewidywaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa sieci oraz mediów cyfrowych, a także poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Zajmuje się również zagadnieniem różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych. Jest autorem ponad 270 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Od roku 2015 jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, od maja 2021 członkiem Zespołu Ekspertów ds. Kompetencji Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jest też członkiem Sekcji Pedagogiki Medialnej oraz Sekcji Pedagogiki Kultury Popularnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk. Organizator 27 konferencji naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”.

W przeszłości uprawiał sport – był zawodnikiem sekcji kolarskiej KS „Cracovia”, notując na swoim koncie wiele sukcesów. W latach 1974-75 był członkiem kadry narodowej juniorów przygotowywanej do I Mistrzostw Świata w Szwajcarii.

Za osiągnięcia zawodowe został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013) i medalem „Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych” (2017).

dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Agnieszka Borowiecka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość. Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Autorka wielu publikacji dotyczących nauki programowania i algorytmiki. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego. Przeprowadziła wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr informatyki, specjalność oprogramowanie i metody informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Od ponad 35 lat jest związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczył w pracach zespołów opracowujących polskie wersje Imagine Logo oraz Algo-Pascal, środowisk dydaktycznych wspomagających nauczanie algorytmiki i programowania w szkołach. Jest autorem lub współautorem wielu programów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Uczestniczy w pracach Komisji Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego, jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów. Autor artykułów dotyczących algorytmiki i programowania w pismach Świat Matematyki i Uczę Nowocześnie, współautor zbiorów zadań z informatyki, współautor rozdziałów dotyczących programowania na epodreczniki.pl. Przeprowadził wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli w ramach m.in. studiów podyplomowych organizowanych przez UW, szkoleniach OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021

Dariusz Brzuska

Specjalista ds. merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Inżynier chemik, w OEIiZK pracuje w zespole Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Trener wolontariuszy w jednej z większych polskich organizacji pozarządowych.

Pasjonat fizykochemicznych metod rozdzielania mieszanin oraz inżynierii procesów ochrony środowiska. W wolnych chwilach zajmuje się zajęciami terenowymi z dziećmi i młodzieżą, także z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. Bardzo zainteresowany tym, by robić to możliwie bezpiecznie mimo coraz częstszych gwałtownych zjawisk pogodowych.

Sylwester Chojnacki

Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Region Europy Środkowo-Wschodniej, Cambium Networks

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale EiTI na kierunku Telekomunikacji, specjalizując się w szczególności w dziedzinie radiowych systemów telekomunikacyjnych (GSM, TETRA, DECT). Przez wiele lat Sylwester był blisko związany z branżą telekomunikacyjną, a w szczególności z branżą bezprzewodowych usług szerokopasmowych. W latach 1997-2004 pracował w firmie Siemens (piastując stanowiska menadżerskie w centrali firmy oraz w oddziale polskim), gdzie prowadził projekty telekomunikacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. Następne siedem lat (do końca 2011 r.) Zajmowało stanowisko Dyrektora Generalnego oddziału Alvarion w Polsce, aktywnie przyczyniając się do rozwoju bezprzewodowego Internetu szerokopasmowego i rozwiązań WiMAX, głównie na rynku polskim. Od 2012 r. objął nowe stanowisko Menedżera rozwiązań bezprzewodowych w Huawei w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w krajach Skandynawskich, promując innowacyjne rozwiązania bezprzewodowe (LTE) na rynku Enterprise. Jego długie i pionierskie doświadczenie w promocji nowych technologii zaowocowało szybkimi wdrożeniami LTE w Polsce i dalszym rozwojem tego rynku w tej części Europy. Sukces biznesu bezprzewodowego wypromował go do objęcia stanowiska szefa całego zespołu produktowego Enterprise w Polsce przez ponad dwa lata, a później jako dyrektora sprzedaży w sektorze energetycznym. Od lutego 2018 r. Sylwester dołączył do Cambium Networks (ex. Motorola) – amerykańskiej firmy słynącej z technologii bezprzewodowych, aby prowadzić sprzedaż nowoczesnych rozwiązań firmy w części regionu CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Estonia i Ukraina).

Zyta Czechowska

Nauczyciel Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właściciel i dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.  Trener Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynnym Ambasadorem programu eTwinning i Genially Polska. Ambasador Dell Technologies.

Paweł Darmosz

Specjalista ds. wsparcia technicznego Apple.

Trener techniczny w firmie Cortland, zajmujący się wdrażaniem środowiska do zdalnego zarządzania urządzeniami Apple w edukacji oraz w biznesie w całej Polsce.

Prowadzący prezentacje oraz szkolenia dla nauczycieli z zastosowania technologii, jej poprawnej konfiguracji i administracji.

Fascynujący się nowymi technologiami i jej wykorzystaniem w praktyce.

Barbara Dubiecka-Kruk

Ekspertka oświatowa, autorka: programów, podręczników do matematyki i publikacji metodycznych, programów rozwojowych i szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki; trenerka oświatowa i coach edukacyjny, moderatorka design thinking, ekspertka w zakresie pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, recenzentka i redaktorka materiałów dydaktycznych. 

Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty i kursy (stacjonarne oraz zdalne) dla nauczycieli matematyki, nauczycieli 1-3 i rad pedagogicznych m.in. w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych, motywowania na lekcjach; stosowania aktywnych metod nauczania; problemowego nauczania; realistycznego nauczania; czynnościowego nauczania matematyki; diagnostyki edukacyjnej, zastosowania technologii w nauczaniu.

Tworzy i uczy tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem takich programów jak m.in Canva, Genial.ly, LearningApps. Autorka bloga oMatmo.pl. Zakochana w możliwościach edukacyjnego funkcjonowania w Minecrafcie, autorka map w Minecraft EE,  Microsoft Innovative Educator Expert.

Krzysztof Fortuna

Nauczyciel dyplomowany z przeszło 20 letnim stażem, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu w malowniczo położonej Gminie Darłowo. Absolwent Politechniki Warszawskiej o kierunku „Modelowanie i drukowanie 3D”, Politechniki Koszalińskiej o specjalności „Inżynierskie Zastosowania Komputerów” oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej dla uczniów „Noc Systemożerców” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej „Informatyka dla każdego Europejczyka”. Certyfikowany trener i wdrożeniowiec rozwiązania „Librus Synergia” oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach „Nowoczesny Dyrektor”. Twórca szkolnego „Centrum Edukacji Medialnej i Nowych Technologii” z kinem z prawdziwego zdarzenia, studiem filmowym i jedyną w Polsce tak wyposażoną, pracownią druku 3D, która funkcjonuje w szkole już od 5 lat.

Ukończył także Warszawską Szkołę Filmową, jest Liderem ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna, a na gali 40. FPFF w Gdyni otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Trzykrotny Laureat LISTY 100 (edycja 2019, 2020, 2021) osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

Prywatnie samotny motocyklista podróżujący po Świecie. Obecnie przygotowuje wyjazd do Iranu, a jego przygody można śledzić na profilu FB i kanale YT „Fortuna kołem się toczy”.

Łukasz Gierek

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu.
MIEExpert Microsoft Innovative Educator Expert, MIEFellow – Microsoft Innovative Educator Fellow, Skype Master Teacher
Wykładowca Akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kryminologia stosowana
Wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu – Informatyka

Nie jest satysfakcjonujące uczenie technologii dla samego jej poznania. Jak ją wykorzystać w życiu, aby ułatwić sobie codzienne obowiązki? Od wielu lat pracuje wspólnie z młodzieżą nad sposobami wykorzystania najnowszych gadżetów. Szybkość zmieniającej się technologii zmusza do ciągłego wyścigu. Jak zostać w nim zwycięzcą? Cały czas staram się odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Z zamiłowania kreator serwisów internetowych i aplikacji bazodanowych.

Reklama, grafika, kodowanie. Lubię to! Prywatnie zaangażowany futbolista i niezmordowany kibic. Uwielbiam spotykać się z ciekawymi ludźmi.

Krzysztof Grabowski

Od 3 lat związany z Autorską Szkołą Podstawową NAVIGO Wrocław, gdzie wdraża technologię Apple, zarówno sprzęt jak i oprogramowanie. Prowadzi warsztaty dla uczniów z programowania  oraz tworzenia treści cyfrowych wykorzystując iPady, a także wspiera nauczycieli w wykorzystywaniu narzędzi ICT. Poza tym od blisko 10 lat jest trenerem kompetencji cyfrowych,  prowadzi warsztaty w oparciu o standardy DIGCOMP, egzaminuje w standardzie ECCC. W swojej pracy zajmuje się wspieraniem organizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników. Współpracuje z wieloma organizacjami z sektora B2B oraz EDU. Współprowadzi we Wrocławiu Stowarzyszenie „TuRazem”, które wspiera aktywizację społeczną oraz edukację cyfrową wśród dorosłych oraz dzieci. W czasie wolnym tworzy poradniki dla nauczycieli na kanele Akademia Cyfrowego Nauczyciela na YouTube.

Maciej Gramza

Nauczyciel dyplomowany fizyki, matematyki i informatyki w II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu oraz ZS Nr 10 w Kaliszu. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były pracownik naukowy Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z informatyki i matematyki. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne w pracy z uczniami i nauczycielami, zdobyte jako wykładowca w kaliskim Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty oraz prowadząc liczne webinaria dla nauczycieli.

Realizator kilkunastu projektów edukacyjnych we współpracy z wiodącymi uczelniami wyższymi w kraju. Obecnie realizuje projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Autor publikacji w czasopiśmie „Fizyka w szkole” na temat wykorzystania Arduno w doświadczeniu fizycznym, a także scenariuszy lekcji eksperymentalnych fizyki z zastosowaniem mobilnego laboratorium cyfrowego SENSE DISK Physics.

Laureat IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pojedź do CERN i doświadcz niezwykłej przygody z fizyką” organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era przy współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od wielu lat hobbystycznie zajmuje się programowaniem mikrokontrolera Arduino, przesyłaniem danych do chmury i zastosowaniem w pomiarach wielkości fizycznych. Obecnie rozwija zainteresowania związane z wykorzystaniem druku 3D.

Michał Tycjan Grześlak

Entuzjasta nowych technologii, dwukrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017 i 2020). Pomysłodawca, założyciel oraz administrator Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”. Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”. Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.

Anna Grzybowska

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczycielka geografii i przyrody, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych, kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych, edukatorka i trenerka na kursach dla nauczycieli.

Jest autorką programu nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych, multibooka do nauczania geografii oraz zestawu zadań dla uczniów. Autorka obudowy dydaktycznej projektu „Dobry klimat dla morza”, współautorka Poradnika metodycznego dla klasy 5 wydawnictwa Nowa Era. Geografka z wykształcenia i zamiłowania.

Zbigniew Karwasiński

Trener, konsultant ds. edukacji w Dziale Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego, specjalista ds. kompetencji cyfrowych. Lider Zespołu Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS w Poznaniu. Współtwórca gry Scottie Go! i zestawu do nauki podstaw programowania BeCreo. Współautor scenariuszy i projektów edukacyjnych w obszarze STEAM. Dawny nauczyciel.

Grażyna Koba – Migra Sp. z o.o.

Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym ponad 40 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej). Od ponad 20 lat jej podręczniki cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce. Pierwszy podręcznik (wydany w 1999 roku) napisała dla uczniów gimnazjum, nowopowstałej wówczas szkoły pt. „Informatyka podstawowe tematy. Nie tylko dla gimnazjum”.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2018 roku została wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i zaliczona do grona stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

Alicja Kluczek

Studiuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi zajęcia z informatyki w szkołach ponadpodstawowych.

Zajmuje się także administrowaniem i rozwojem systemów informatycznych Fundacji Rozwoju Informatyki m.in. Systemu Internetowego Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Informatycznej Juniorów, konkursu Potyczki Algorytmiczne oraz systemu SZKOPUL.

Opiekowała się reprezentacją Polski na międzynarodowe zawody informatyczne, w tym: Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i organizowaną po raz pierwszy w 2021 r. Europejską Olimpiadę Informatyczną Dziewcząt.  

Patryk Kryla

Product Manager Aktin ClassVR.

Pracę w firmie Aktin Sp.z.o.o. rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży, a od dwóch lat dodatkowo pełni funkcję Product Managera ClassVR. Odpowiada za obszar innowacji i rozwoju w zakresie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz szeroko pojętego STEAM.

Profesjonalnie i z pasją szkoli zarówno z zakresu obsługi i zastosowania okularów ClassVR jak i z wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu wieloprzedmiotowym.  Prywatnie pasjonat nowoczesnych technologii oraz utytułowany tancerz w świecie bboyingu.

Dominik Liguziński

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Aktin Sp.z.o.o.

Z wykształcenia informatyk, a na co dzień specjalista w dziedzinie zamówień publicznych. Posiada długoletni staż w sprzedaży produktów IOT.

Do każdego klienta podchodzi indywidualnie i proponuje rozwiązania szyte na miarę. Prowadzi warsztaty z wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Pasjonat nowych technologii i branży informatycznej.

Prywatnie kolekcjoner filmów, w swojej domowej kolekcji posiada ponad 1000 tytułów.

Dorota Madej

Z wykształcenia socjolog i manager kultury.

Doradca i trener w firmie Cortland, zajmująca się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach.

Od wielu lat prowadzi prezentacje oraz warsztaty dla nauczycieli i dyrekcji szkół, wspierając ich w zastosowaniu technologii w procesie dydaktycznym.

Jolanta Majkowska

nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z informatyki i języka polskiego. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli ,,Czas TIKa”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania, autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Laureatka ogólnopolskich konkursów. Autorka i współautorka programów autorskich, projektów, stron internetowych oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. 

Karina Mańka

Nauczyciel, tłumacz, lektor języka francuskiego, redaktor multimedialnych kursów językowych, autor narzędzi dydaktycznych wspomagających pracę nauczyciela. Propagator nowoczesnych rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, w tym szkolenia na odległość. Trener i praktyk Teams.
„Lubię ułatwiać oraz uprzyjemniać  proces uczenia się, wskazywać możliwości i narzędzia, które prowadzą do zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji, budowania osobistego warsztatu i strategii umożliwiających rozwój autonomii w uczeniu się. Jestem  miłośniczką przysłowia: Nie jest wstydem nie wiedzieć; wstydem jest nie szukać odpowiedzi.”

Janusz Mazur

Absolwent AGH w Krakowie, studiów podyplomowych i licznych szkoleń z grafiki i animacji komputerowej (m.in. pierwszej w Polsce Szkoły Animacji i VFX – DRIMAGINE). Założyciel firmy Brand4Edu, pasjonat grafiki, animacji i nowych technologii w dydaktyce, nauczyciel w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu.

Uczy od 19 lat na każdym etapie edukacji (dzieci, młodzież, dorośli), prowadzi liczne warsztaty z grafiki komputerowej i programowania dla dzieci. Współpracuje z uczelniami, wydawnictwami i firmami szkoleniowymi. Współautor podręcznika „Informatyka na czasie” wydawnictwa Nowa Era.

Sebastian Rorbach

Product Manager w firmie Mentor. 

Opiekun produktów interaktywnych, w tym podłogi interaktywnej SmartFloor i monitorów interaktywnych marki myBoard. Prywatnie pasjonat motoryzacji.

Jakub Piasecki

Specjalista do spraw robotyki w AKCES Edukacja. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Certyfikowany trener Akademii LEGO® Education, nauczyciel informatyki i fizyki. Współorganizator polskiej edycji międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League. Zainteresowania: oprogramowanie open source, kolekcjonerskie gry bitewne, klocki LEGO®. 

Artur Rudnicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji
Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.  Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Magdalena Sobczak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz logopeda. Swoją wiedzę zdobywała, kończąc trzy kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieustannie doskonali swój warsztat pracy, a radość ze zdobywania wiedzy stara się przekazać swoim podopiecznym. Uczestniczy w licznych konferencjach zarówno jako prelegent, jak i słuchacz. Posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Od dwóch lat jest Ambasadorem firmy Promethean oraz należy do grupy Dotykalscy, zrzeszającej pasjonatów nowoczesnych technologii. Edukatorka MODI, prowadząca szkolenia dla nauczycieli oraz fanpage MODI Polska. Dzięki dzieciom i pasji do nauczania czerpie ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Oprócz zamiłowania do języka jest entuzjastką nowoczesnej edukacji oraz programowania.

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Egzaminator ECDL. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. 
Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych), „Technologie mobilne w edukacji” oraz „Programowanie w szkole”.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został również w 2017 i 2021 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek społeczności innowacyjnych nauczycieli „Suberbelfrzy RP”, członek Zespołu ds. Strategii przy MEN (2014-2015). Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (2012-2020). Członek zespołu ekspertów ds. kompetencji cyfrowych Rady Cyfryzacji. Za szczególne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

Adrianna Szofer

Jest trenerem o niewyczerpanych zasobach energii. Z wykształcenia magister biologii, nauczyciel, chemik. Specjalista z zakresu turystyki i rekreacji, a prywatnie wiolonczelistka.

W swojej pracy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym jest ekspertem ds. platform edukacyjnych. Zaangażowana w projekty KoderJunior, TuEuropeana, AI for Youth. Jako trener prowadzi webinaria,       przygotowuje treści edukacyjne, scenariusze dedykowane do pracy zdalnej.

Maciej Tyran

Dyrektor ds rozwoju rynku edukacyjnego w Advisor Sp. z o.o. S.k. ściśle związany z projektem Szkoła w Chmurze.
Poprzednio Prezes zarządu w firmie Ei System, współzałożyciel wydawnictwa edukacyjnego.
Od 1997 związany z rynkiem edukacyjnym, przez 17 lat pracował dla grupy wydawniczej PWN.
Prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji. Doświadczony we wdrażaniu wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych , produktów dla biznesu oraz biura tłumaczeń.
Od 2020 roku spontanicznie: trener Office 365 dla edukacji.
W wolnym czasie biegacz, narciarz i nurek amator.

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era. Trener w programie MIE oraz specjalista w programie APL.  
Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.  
Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.
Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.  
Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.
Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021.

Marta Wysocka

Nauczycielka informatyki, koordynatorka ds. IT w III LO im.C.K.Norwida w Koninie, w którym pracuje od 2000 roku, entuzjastka nowych technologii.

Od września 2019 roku posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. W ostatnim roku otrzymała również wyróżnienie Microsoft Innovative Expert Educator Fellow.

Beata Zalewska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Matematyka, nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych z ponad 15-letnim stażem. Uwielbia uczyć nowych rzeczy siebie i innych. W wolnym czasie rozwija swoje pasje zajmując się szeroko pojętym rękodziełem i prowadząc warsztaty hobbystyczne dla dzieci i dorosłych. Rodzinę i znajomych zamęcza też swoją drugą pasją – planszówkami i łamigłówkami.

Sylwester Zasoński

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Ekspert w zakresie wdrażania i wykorzystania technologii w edukacji.

Członek Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Członek grupy innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP. Autor kursów Operon i materiałów edukacyjnych w zakresie programowania, robotyki i TIK. Ambasador Scientix i STEM Alliance. Microsoft Innovative Educator Expert. Autor bloga jedynkakoduje.blogspot.com

Skip to content